Punktetabelle  Fly Classic - Cup

SAISON III

Fahrer

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

S

HANSI

3

3

3

2

3

-

3

3

-

2

-

3

25

ROLAND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

CHRISTOPH

2

1

2

  -

  1

3

-

2

3

3

3

2

22

LUTZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

ALEXANDER

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

ANDY        

-

2

-

3

2

-

2

-

-

-

-

-

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangliste Fly Classic-CUP

Platz

Fahrer

S1

S2

S3

S4

S

1

HANSI

1. (45 Pkt.) Porsche 908/2

1. (39 Pkt.) Porsche 908/2

1. (25 Pkt.) Chevron

 

         109

2

CHRISTOPH

2. (22 Pkt.) Porsche 908/3

1. (39 Pkt.) Porsche 908/3

2. (22 Pkt.) Porsche 908/3

 

         83

3

ALEXANDER

3. (22 Pkt.) Porsche 917/10

4. (13 Pkt.) Porsche 917/10

              --

 

         35

4

ANDY

4. (12 Pkt.) Chevron

                     --

4. (9 Pkt.) Chevron

 

         21

5

ROLAND

      --              

                     --

             --

 

         --

5

LUTZ

      --              

3. (15 Pkt.) Ferrari 512 B

             --

 

         15

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Punktetabelle Le Mans Modern - Cup

SAISON II

Fahrer

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

S

HANSI

4

4

4

3

2

4

4

4

4

4

-

3

40

ROLAND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

CHRISTOPH

3

3

3

4

4

3

-

3

2

2

4

-

31

LUTZ

-

-

-

-

3

2

-

-

-

3

-

2

10

ALEXANDER

2

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

4

09

ANDY        

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rangliste Le Mans Modern-CUP

Platz

Fahrer

S1

S2

S3

S4

S

1

CHRISTOPH

1. (30 Pkt.) Reynard

2. (31 Pkt.)  Audi R8C

 

 

61

3

ALEXANDER

2. (28 Pkt.) Reynard

4. (9 Pkt.) Porsche GT3

 

 

37

1

HANSI

3. (21 P) Porsche GT2

1. (40 P)  Aston Martin 

 

 

61

5

ANDY

4. (9 Pkt) Ferrari F355

 

 

 

9

--

ROLAND

     --             

 

 

 

 

4

LUTZ

-- 

3. (10 Pkt.) Corvette C5R

 

 

10

--

 

 

 

 

 

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

Punktetabelle Slot It - Cup

SAISON IV

Fahrer

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

S

HANSI

4

4

4

4

4

-

3

4

4

4

4

4

43

ROLAND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

CHRISTOPH

2

2

3

2

2

4

4

3

3

-

3

3

31

LUTZ

1

1

1

-

1

3

-

-

2

3

1

-

13

ALEXANDER

3

3

2

3

3

-

-

-

-

-

2

-

16

ANDY        

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rangliste SlotIt-CUP

Platz

Fahrer

S1

S2

S3

S4

S

1

HANSI

1. (44 Pkt.) Mercedes C9

1. (30 Pkt.) Mercedes C9

1. (27 Pkt.) Mercedes C9

1. (43 Pkt.) Mercedes C9

       144

2

CHRISTOPH

2. (37 Pkt.) Porsche 956

2. (19 Pkt.) Porsche 956

2. (20 Pkt.) Porsche 956

2. (21 Pkt.) Porsche 956

       97

3

ALEXANDER

3. (13 Pkt.) Porsche 956

3. (17 Pkt.) Porsche 956

             --

3. (16 Pkt.) Porsche 956

       46

5

ANDY

4. (3 Pkt.) Porsche 956

                    --

3. (5 Pkt.) Porsche 956

 

       8

--

ROLAND

      --          

             --

             --

            --

       --

4

LUTZ

--

4. (8 Pkt.) Porsche 962

             --

4. (13 Pkt.) Porsche 962

       21

--

 

 

 

 

 

 

--

 

 

 

 

 

 

Punktetabelle Vielfältigkeits - Cup

SAISON I 

Fly  "Lister Storm"

Fahrer

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

S

HANSI

4

4

4

2

2

4

4

3

3

3

-

4

37

ROLAND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

CHRISTOPH

-

3

3

4

4

-

3

4

4

-

2

-

27

LUTZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

ALEXANDER

-

2

2

-

3

3

2

-

-

-

4

-

16

ANDY        

-

-

1

3

-

2

-

-

-

4

3

-

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAISON II  

Vanquish MG  "Can Am"

Fahrer

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

S

HANSI

3

3

4

3

2

-

-

3

-

3

4

-

25

ROLAND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

CHRISTOPH

4

4

3

-

3

-

-

-

3

4

3

4

28

LUTZ

-

-

-

2

4

-

-

-

4

-

1

-

11

ALEXANDER

2

2

2

4

-

4

4

4

-

-

2

-

24

ANDY                             

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISON III

Fly  "Lister Storm"

 

Fahrer

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

S

HANSI

-

4

-

2

4

4

-

-

4

4

4

-

26

ROLAND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

CHRISTOPH

-

-

-

3

3

3

4

4

-

3

-

4

24

LUTZ

4

2

4

-

2

-

3

2

-

-

3

-

20

ALEXANDER

-

3

3

4

1

-

2

3

3

-

-

-

19

ANDY                             

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangliste Vielfältigkeits- CUP

Platz

  • Fahrer
  • S1 Lister Storm
  • S2 Vanquish MG 

S3 Lister Storm

S4

S

1

HANSI

1. (37 Pkt.)

2. (25 Pkt.)

1. (26 Pkt.)

 

88

2

CHRISTOPH

2. (27 Pkt.)

1. (28 Pkt.)

2. (24 Pkt.)

 

79

3

ALEXANDER

3. (16 Pkt.)

3. (24 Pkt.)

4. (19 Pkt.)

 

59

4

ANDY

4. (13 Pkt.)

--

--

 

13

5

ROLAND

     --

      --

--

 

--

6

LUTZ

     --

4. (11 Pkt.)

3. (20 Pkt.)

 

31

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Punktetabelle Fly BMW M1 - Cup

SAISON II

Fahrer

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

S

HANSI

-

2

4

-

-

-

3

4

3

2

3

4

25

ROLAND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

CHRISTOPH

4

4

3

  -

  4

4

4

-

4

4

4

2

37

LUTZ

3

3

-

4

-

3

-

-

2

3

-

-

18

ALEXANDER

-

-

-

-

3

2

-

3

1

-

-

3

12

ANDY        

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangliste Fly BMW M1-CUP

Platz

Fahrer

S1

S2

S3

S4

S

1

HANSI

1. (32 Pkt.)

2. (25 Pkt.)

 

 

         57

2

CHRISTOPH

2. (13 Pkt.)

1. (37 Pkt.)

 

 

         50

5

ALEXANDER

              --

4. (12 Pkt.) 

             

 

         12

4

ANDY

3. (13 Pkt.) Chevron

                     --

 

 

         13

--

ROLAND

      --              

                     --

             

 

         --

3

LUTZ

      --              

3. (18 Pkt.) Ferrari 512 B

             

 

         18

--

 

 

 

 

 

 

 

--